Trädgårdslunds HVB-hem

09tradgardslund002rez

Verksamhetsbeskrivning
Trädgårdslunds HVB arbetar med individuell planering utifrån kommunens uppdrag. Den noggranna individuella dokumentationen är ett verktyg för fortsatt planering och uppföljning. Vi skickar genomförandeplan senast fjorton dagar efter inflyttning. Vi har ett vårdbehovsunderlag som hjälpmedel i vårdarbetet. Vårdbehovsunderlaget uppdateras var tredje månad..

Utvärdering/Uppföljning
Vi arbetar efter uppdrag från kommunen. Vi skriver omvårdnadsrapporter till biståndshandläggare. Tillsammans med de som bor här gör vi en genomförandeplan. Vi har uppföljning av genomförandeplanen. Vi skriver daganteckningar enligt socialtjänstlagen. Vi har kontinuerligt personalmöten och husmöten.

Utslussning/Eftervård
Hemmet består av två byggnader. I den ena byggnaden finns sex små lägenheter som möjliggör träning för ett mer självständigt boende. Samtliga har dusch och toalett. Fyra lägenheter har trinett kök. I huvudbyggnaden finns gemensamma utrymmen samt fem rum med dusch och toalett. Här bor de som behöver mer omvårdnad. I denna byggnad finns sovande jour.

Skola/Kursverksamhet
Kan ordnas efter önskemål.

Sysselsättning
ADL-träning anpassad efter var och ens förmåga. Alla boende har ett eget veckoplanerings schema. Tillsammans med de boende bakar vi, lagar mat, tar promenader, gymnastiserar, har bild och form, bingo, social träning i samhället.

Behandling/Insatslängd
Individuell.

Inskrivningsförfarande
Ansökan till hemmet via biståndshandläggare.
Personligt besök tillsammans med biståndshandläggare.

Organisation/Personal
Verksamheten startade som familjevårdshem på 40 talet och är sedan 1996 HVB hem.
Vi som arbetar i verksamheten har lång erfarenhet av vårdarbete. Vi är utbildade skötare, undersköterskor, sjuksköterska och socionom.

Konsulter
Vid behov används konsulter.
Vi konsulterar sjuksköterska, legitimerad tandvårdshygienist, fotvårdsterapeut, frisör. De kommer regelbundet till verksamheten.

Samverkan
Vi samarbetar med biståndshandläggare från kommunerna. Vi har vård planerings möten med biståndshandläggare, psykiater, samordnare, anhöriga, god man, förvaltare och den som bor här.
Vi har ständigt pågående miljö och kvalitets tänk. Vi följer gällande regler för miljökrav. Vi har regelbundet inspektioner från kommun, socialstyrelsen, brandmyndighet, miljö och hälsa. Varje år tas vattenprover.

Fortbildning
Kurser och fortbildningar bland annat i Upplandsvårdgivarförenings regi.
HVB hemmet köper även skräddarsydda kurser för verksamheten.

Kommunikation/Avstånd
Hemmet ligger i Östuna, två mil sydost om Uppsala, dryga en mil från Knivsta och 2,5 mil från Rimbo. Bussförbindelse med Uppsala, Rimbo, Norrtälje och Märsta. Till Stockholm går SJ tåg samt pendeltåg.

ruta_fylld4    1. Män 25-
ruta_fylld4    2. Kvinnor 25-
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_fylld4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_tom4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_tom4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_fylld4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_tom4    9. Konvalescensvård
ruta_tom4 10. Växelvård
ruta_fylld4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_fylld4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_fylld413. Personlighetsstörning
ruta_fylld4 14. Schizofreni
ruta_fylld4 15. Psykoser
ruta_tom4 16. Neuroser
ruta_fylld4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_fylld4ruta_tom4   3. Korttidsboende
ruta_tom4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_fylld4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_tom4        LPT och LVM perm.
_______________________________________________________

Adress:                          Trädgårdslunds HVB-hem
741 94 KNIVSTA
Telefon:                         018-38 72 77
Telefax:                          018-38 72 77
Mobil :
Kontakt:                       Lena Wiborg
Huvudman:                 Wiborgs jordbruk och hemvårdsverksamhet
E-post:                           tradgardslund@mhmail.se
Hemsida:                      www.uvf.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland