Trädgårdslunds HVB-hem

09tradgardslund002rez

MÅLGRUPP
Män och kvinnor från 30 års ålder och uppåt. Personer med lättare psykisk problematik och fysiska handikapp.

VÅRDINNEHÅLL
Vi arbetar med individuell anpassad vårdplanering utifrån den boendes behov och förmåga i trivsam miljö.
INRIKTNING
Vi skapar trygghet genom respekt för den enskilde. Målet är att den boende efter vistelsen här flyttar till eget boende.
PERSONAL
Vi som arbetar här har olika lång erfarenhet och utbildning. Vid behov kontaktar vi läkare eller distriktsköterska. Vi samverkar med biståndshandläggare, godmän, kursledare eller andra som tillför verksamheten något.

GEOGRAFISKT LÄGE
Hemmet ligger i Östuna sydost om Uppsala. Det är drygt en mil från Knivsta. Till Rimbo är det två och en halv mil och till Stockholm är det sju mil.
PLATSANTAL
Det finns 11 platser fördelade på två hus. Huset som byggdes 1999 har sex lägenheter. Alla har egen dusch och toalett. Ett par lägenheter har minikök.

AKTIVITETS- OCH SYSSELSÄTTNING
Aktiviteter i grupp eller individuellt kan ordnas efter önskemål. Allsidig ADL-träning anpassad efter var och ens förmåga. Hemmets lägenheter möjliggör träning för ett mer självständigt boende.
Vi är ett landsortshem med ett levande jordbruk. Vi erbjuder möjlighet att delta i olika jordbrukssysslor.
ÖVRIGT
Trädgårdslund HVB har varit verksamt sedan 50-talet.

ruta_fylld4    1. Män 20-
ruta_fylld4    2. Kvinnor 20-
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_tom4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_tom4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_tom4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_tom4    9. Konvalescensvård
ruta_tom4 10. Växelvård
ruta_tom4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_tom4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_tom413. Personlighetsstörning
ruta_tom4 14. Schizofreni
ruta_tom4 15. Psykoser
ruta_tom4 16. Neuroser
ruta_tom4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_tom4   3. Korttidsboende
ruta_tom4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_tom4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_tom4        LPT och LVM perm.
_______________________________________________________

Adress:                          Trädgårdslunds HVB-hem
                                            741 94 KNIVSTA
Telefon:                         018-38 72 77
Telefax:                          018-38 72 77
Mobil :
Kontakt:                       Lena Wiborg
Huvudman:                 Wiborgs jordbruk och hemvårdsverksamhet
E-post:                           tradgardslund@swipnet.se
Hemsida:                      www.uvf.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland