Villa-Marma

11villa-marma002rez

MÅLGRUPP
Medicinskt färdigbehandlade kvinnor och män med psykiatriska sjukdomar.

VÅRDINNEHÅLL
Vi arbetar med aktivering och social träning utifrån var och ens behov och förmåga. Individuell vårdplanering.

INRIKTNING
Vår målsättning är att var och en ska uppleva en familjeliknande gemenskap och utifrån detta känna sig trygg och kunna gå vidare i livet.

PERSONAL
Föreståndare, mentalskötare. Specialistläkare genom Mobila teamet, och sjuksköterska. Husläkare samt fotvårds och hårvårdsspecialist på orten. Handledare i psykologi.

GEOGRAFISKT LÄGE
Sju mil från Stockholm och en mil från Uppsala.
Hemmet är beläget i ett lugnt och naturskönt läge. Gångavstånd till buss.

PLATSANTAL
5 Platser. Enkelrum.

AKTIVITETS- OCH SYSSELSÄTTNING
Aktiviteter i grupp eller enskilt. Allsidig ADL träning anpassas efter var och ens förmåga. Aktiviteter i Knivsta Servicehus.
Möjligheter till inomhusbad i Knivsta. Utflykter efter önskemål om tid finns.

ÖVRIGT
Villa Marma har arbetat med psykiskt funktionshindrade sedan starten 1990. 1996 godkändes vi av länsstyrelsen som HVB-hem.

ruta_fylld4    1. Män 20-
ruta_fylld4    2. Kvinnor 20-
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_tom4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_tom4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_tom4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_tom4    9. Konvalescensvård
ruta_fylld4 10. Växelvård
ruta_tom4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_fylld4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_tom4 13. Personlighetsstörning
ruta_fylld4 14. Schizofreni
ruta_tom4 15. Psykoser
ruta_tom4  16. Neuroser
ruta_tom4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_fylld4   3. Korttidsboende
ruta_tom4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_tom4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_tom4        LPT och LVM perm.

_______________________________________________________

Adress:                          Villa Marma
                                            Marma 419,  741 93 KNIVSTA
Telefon:                         018-38 44 58
Telefax:                          018-38 44 58
Kontakt:                       Tommy Karlsson
Huvudman:                 Villa Marma
E-post:                           info@villamarma.se
Hemsida:                      www.uvf.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland