Elmstahemmet AB

05elmstahemmet2rez

MÅLGRUPP
Medicinskt färdigbehandlade kvinnor och män från 40 år och uppåt med psykiska funktionshinder, Korsakow, alkoholdemenser, konvalescens efter psykisk sjukdom, fd
missbrukare, sociala fobier.
Kortare och längre vistelser.

VÅRDINNEHÅLL
Vi arbetar med aktivering och social träning utifrån var och ens behov och förmåga. Individuella vårdplaner och funktionsbedömningar.
Samtliga boende är listade hos vårdcentralen på Väddö eller i Norrtälje.
Specialistläkare genom Norrtälje psykiatriska sektor.
Regelbunden personalhandledning av psykolog.

INRIKTNING
Målsättningen är att skapa trygghet genom att den enskilde behandlas med respet och därmed ge ökad självkänsla och ett ökat självbestämmande.
Vår strävan är att var och en ska uppleva en familjeliknande gemenskap och utifrån detta känna sig trygg för att kunna gå vidare i livet till eget boende eller annan
boendeform.

PERSONAL
Sjukskötare, mentalskötare, undersköterska, vårdare, vaktmästare. Dessutom är följande yrkeskategorier knutna till hemmet: Fotvårdare och hårfrisörska.

GEOGRAFISKT LÄGE
Tio mil från Stockholm och Uppsala mitt i Roslagen i centralorten Älmsta, Väddö.
Hemmet är belägen i ett lugnt naturskönt villaområde med stor trädgård.
Gångavstånd till buss, affär, post, bank, restauranger, vårdcentral mm.

PLATSANTAL
9 platser fördelade på en huvudbyggnad och ett annex. Enkelrum med egen dusch och toalett.

AKTIVITET- OCH SYSSELSÄTTNING
Aktiviteter i grupp eller enskilt anordnas efter behov och efterfrågan. Promenader samt allsidig ADL-träning anpassad efter var och ens förmåga.

AVTAL
Individavtal med bl a:
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Vaxholms stad
Stockholms stad
Solna stad

ÖVRIGT
Elmstahemmet har arbetat med psykiskt och socialt funktionshindrade sedan starten 1982.
1996 godkändes vi av Länsstyrelsen som HVB-hem. Tillstånd SoL 7 kap 1 § punkt 1.

ruta_fylld4    1. Män 20-40 år
ruta_fylld4    2. Kvinnor 20-40 år
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_fylld4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_fylld4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_fylld4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_fylld4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_fylld4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_fylld4    9. Konvalescensvård
ruta_tom4 10. Växelvård
ruta_fylld4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_fylld4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_fylld4 13. Personlighetsstörning
ruta_fylld4 14. Schizofreni
ruta_fylld4 15. Psykoser
ruta_fylld4  16. Neuroser
ruta_fylld4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_fylld4   3. Korttidsboende
ruta_tom4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_fylld4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_tom4        LPT och LVM perm.

_______________________________________________________

Adress:                          Elmstahemmet AB, Enbacken 1, 760 30 VÄDDÖ

Telefon:                         0176-507 31

Kontakt:                       Vivianne Söderman 070-2613 883

E-post:                           vivianne.soderman@telia.com

för HVB-hem lokaliserade i Uppland