Karbyhemmet

TRYGGHET OCH OMTANKE

Karbyhemmet har sedan 1968 bedrivit behandling / vård.

Våra boende är medelålders / äldre med funktionsnedsättning, missbrukare i eftervårdsfasen. Vårat boende innefattar både män och kvinnor i behov av omvårdnad och tillsyn dygnet runt.
Sedan 2005 har vi inriktat oss på demens och funktionsbedömningar.

MÅLGRUPP
Medicinskt färdigbehandlade kvinnor och män med psykiska sjukdomar i åldern 40 år och uppåt, alkohol- demenser med mera. Konvalescens efter sjukdom, före detta missbrukare. Kortare eller längre vistelser.

VÅRDINNEHÅLL
Vi arbetar med motivering, aktivering och social träning utifrån var och ens behov och förmåga. Individuell planering och funktionsbedömningar.

INRIKTNING
Vi strävar efter att var och en ska uppleva en familjeliknande gemenskap och utifrån detta känna sig trygg och kunna gå vidare i livet.

PERSONAL
Sjuksköterska, Undersköterskor, mentalskötare, , kokerska, trädgårdsskötare, fastighetsskötare, fotvårdsspecialist, frisörska, specialistläkare och husläkare.

GEOGRAFISKT LÄGE
Åtta mil från Stockholm och Uppsala mitt i Roslagen, 7 km norr om centrala Norrtälje. Hemmet beläget i ett lugnt och naturskönt område. Gångavstånd till buss.

PLATSANTAL
12 platser fördelade på tre våningar.

AKTIVITETS- OCH SYSSELSÄTTNING
Vår innemiljö samt närhet till naturen är i sig en garanti för möjligheten till ett aktivt liv. Alla har möjlighet till att få regelbundna promenader med personalassistans. Tack vare egen ”minibuss” är utflykter och ärenden i närområdet ofta förekommande. Vi har ett stort urval av aktiviteter som vi anser höjer livskvaliteten: Boule, bingo, bowling, biljard, museum, kyrkan m.m. Under våren och sommaren tillbringar vi mycket tid i vår trädgård där katter, hundar och vilda djur nästan dagligen gör oss sällskap. Vi firar också de svenska högtiderna på ett traditionellt sätt.
Fotvård och frisör besöker oss regelbundet.

ÖVRIGT
Karbyhemmet har arbetat med personer med  funktionshinder sedan 1968. I nuvarande regi sedan 2004. Dygnet runt bemannat. Individuella motiveringsarbeten.

ruta_fylld4    1. Män 20-
ruta_fylld4    2. Kvinnor 20-
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_fylld4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_fylld4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_fylld4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_fylld4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_tom4    9. Konvalescensvård
ruta_fylld4 10. Växelvård
ruta_fylld4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_fylld4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_fylld4 13. Personlighetsstörning
ruta_fylld4 14. Schizofreni
ruta_tom4 15. Psykoser
ruta_tom4  16. Neuroser
ruta_fylld4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_fylld4   3. Korttidsboende
ruta_tom4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_fylld4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_fylld4        LPT och LVM perm.

_______________________________________________________

Adress:                          Karbyhemmet
                                           Vämlingevägen 1,  761 73 NORRTÄLJE
Telefon:                         0176-22 80 00
Mobil Per:                    0739-12 81 01
Huvudman:                 Per Bonell
SSK/Föreståndare Aida: 073-65 050 64
E-post:                           uvf@karbyhemmet.se
Hemsida:                      www.karbyhemmet.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland