Kontakt

Funktion Namn Telefon E-post – klicka nedan
Ordförande Leopold Bredenberg 0175-222 50 leo@uvf.se
Sekreterare Christina Lund info@gokansgard.se
Kassör Per Bonell 0176-228000 uvf@karbyhemmet.se
Revisor Jill Smitt Bredenberg 0175-222 50 jill@edebohemmet.se
Valberedning  Aida Göransson 0176-228000 uvf@karbyhemmet.se
Ledamot Annelie Andersson 08-512 940 05 info@gokansgard.se
Ledamot
 Webmaster

för HVB-hem lokaliserade i Uppland