Välkommen till UVF

Upplands Vårdgivarförening är en intresseförening för HVB-hem med verksamhet lokaliserad i Uppland. Föreningen bildades 1940 och har idag 6 medlemmar med totalt 65 platser.

för HVB-hem lokaliserade i Uppland