Elmstahemmet AB

05elmstahemmet2rez

MÅLGRUPP
Medicinskt färdigbehandlade kvinnor och män från 20 år och uppåt med psykiska funktionshinder, Korsakow, alkoholdemenser, Konvalescens efter psykisk sjukdom fd missbrukare, sociala problem. Kortare och längre vistelser.

VÅRDINNEHÅLL
Individuell vårdplanering. Vi arbetar med aktivering och social träning utifrån var och ens behov och förmåga. Bemanning dygnet runt.

INRIKTNING
Målsättningen är att skapa trygghet genom att den enskilde behandlas med respekt och därmed ge ökad självkänsla och ett ökat självbestämmande.
Vi strävar efter att var och en ska uppleva en familjeliknande gemenskap och utifrån detta känna sig trygg för att kunna gå vidare i livet till eget boende eller annan boendeform.

PERSONAL
Sjuksköterska, skötare, undersköterska, vårdare, kokerska, vaktmästare. Dessutom är följande yrkeskategorier knutna till hemmet: Aktivitets- och kursledare genom ABF, fotvårdsspecialist, specialistläkare, handledare/psykolog samt husläkare på orten.

GEOGRAFISKT LÄGE
Tio mil från Stockholm och Uppsala mitt i Roslagen i centralorten Älmsta, Väddö. Hemmet är belägen i ett lugnt och naturskönt villaområde med stor lummig trädgård med många fruktträd. Gångavstånd till buss, affär, post, bank, frisör, restauranger, vårdcentral m.m.

PLATSANTAL
9 platser fördelade på en huvudbyggnad och ett annex. Enkelrum med egen dusch och toalett.

AKTIVITET- OCH SYSSELSÄTTNING
Aktiviteter i grupp och enskilt anordnas. Olika cirklar genom ABF. Möjlighet till trädgårdsarbete, arbeta med hästar, promenader samt allsidig ADL-träning anpassad efter var och ens förmåga.

RAMAVTAL
Elmstahemmet innehar ramavtal med följande kommuner:
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Lidingö Stad
Norrtälje kommun
Sigtuna kommun
Solna stad
Täby kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands-Väsby kommun
Vaxholms kommun
Vallentuna kommun
Österåkers kommun
Österåker, externa äldreomsorgsplatser

ÖVRIGT
Elmstahemmet har arbetat med psykiskt funktionshindrade sedan starten 1982. 1996 godkändes vi av Länsstyrelsen som HVB-hem. Tillstånd SoL 7 kap 1 § punkt 1.

ruta_fylld4    1. Män 20-
ruta_fylld4    2. Kvinnor 20-
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_fylld4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_fylld4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_fylld4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_fylld4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_fylld4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_fylld4    9. Konvalescensvård
ruta_tom4 10. Växelvård
ruta_fylld4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_fylld4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_fylld4 13. Personlighetsstörning
ruta_fylld4 14. Schizofreni
ruta_fylld4 15. Psykoser
ruta_fylld4  16. Neuroser
ruta_fylld4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_fylld4   3. Korttidsboende
ruta_tom4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_fylld4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_tom4        LPT och LVM perm.

_______________________________________________________

Adress:                          Elmstahemmet AB
                                            Enbacken 1, 760 40 VÄDDÖ
Telefon:                         0176-507 31
Telefax:                         0176-520 26
Mobil Sören:              070-520 2109
Mobil Viviann:          070-2613 883
Kontakt:                       Sören Savgren / Vivianne Söderman
Huvudman:                 Elmstahemmet AB
E-post:                           vivianne.soderman@telia.com
Hemsida:                      www.elmstahemmet.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland