Kontakt

Funktion Namn Telefon E-post – klicka nedan
Ordförande Leopold Bredenberg 0175-222 50 leo@uvf.se
Sekreterare Vivianne Söderman 0176-507 31 vivianne@uvf.se
Kassör Per Bonell 0176-228000 uvf@karbyhemmet.se
Revisor Tommy Karlsson 018-38 44 58 info@villamarma.se
Valberedning  Lena Wiborg 018-38 72 77 lena@uvf.se
Ledamot Annelie Andersson
Suppleanter  Kicki Lundh
Jill Smitt Bredenberg
Anna Wiberg
 Webmaster webmaster@uvf.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland