Kontakt

Funktion Namn Telefon E-post – klicka nedan
Ordförande Leopold Bredenberg 0175-222 50 leo@uvf.se
Sekreterare Christina Lund
Kassör Per Bonell 0176-228000 uvf@karbyhemmet.se
Revisor Jill Smitt Bredenberg
Valberedning  Lena Wiborg 018-38 72 77 lena@uvf.se
Ledamot Annelie Andersson 08-512 940 05 info@gokansgard.se
Ledamot  Anna Wiberg
 Webmaster webmaster@uvf.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland