Gökans gårds HVB-hem

06gokans2rez

MÅLGRUPP
Män och kvinnor med psykiska funktionshinder.

VÅRDINNEHÅLL/INRIKTNING
Social omsorg och rehabilitering. Vår målsättning är att livet på Gökan skall vara tryggt men ändå innehålla utmaningar. Tiden på hemmet ska stärka de boende och ge dem träning som ska ge dem tillräckligt med erfarenheter för att klara ett eget boende. För en del äldre klienter kan målet vara att bibehålla/återskapa funktioner och förmågor som är glömda eller åsidosatta. Det uppfyller vi genom att:
– ge klienten hjälpinsatser efter behov
– utveckla individuella arbetsplaner, för att stärka den enskildes förmåga att klara sig
– lyssna och ta hänsyn till den boendes önskemål, värderingar och upplevelser
– ha ett fungerande samarbete mellan alla parter

PERSONAL
Företaget har fem stycken anställda varav en är sjuksköterska, en är mentalskötare. två är mentalskötare och undersköterska och en är utbildad i hotell och restaurang. De flesta har lång erfarenhet inom vården.
Vi är en liten enhet med en liten personalomsättning som är till stor fördel både för den enskilde och för personal då det ger möjligheter till individuella lösningar och ett personligt bemötande. Stabiliteten och familjekänslan i personalgruppen präglar arbetet och har en positiv påverkan på klientarbetet. Fortlöpande utbildning och handledning för personal sker internt utav sjuksköterska och handledare, samt genom externa kurser och föreläsningar.

GEOGRAFISKT LÄGE
Gökans Gård ligger fint i ett jordbrukslandskap 6 kilometer utanför Rimbo i Norrtälje kommun. Nära till både Stockholm, Norrtälje, Uppsala och Arlanda
PLATSANTAL
Vi har 13 enkelrum

AKTIVITET- OCH SYSSELSÄTTNING
Kurser i Rimbo eller Norrtälje, ADL, social- och färdighetsträning.
Utflykter, egna aktiviteter och friskvård.
Ateljé med skapande verksamhet.
Lättare skogsbruk och naturvård.
Nätverksmöten med andra HVB-hem med mera.

RAMAVTAL
Gökans gårds HVB-hem är upphandlade av följande kommuner:
– Ekerö kommun, Solna stad, Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun, Sundbyberg stad och Järfälla kommun 2013
– Täby kommun, Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Lidingö kommun, Vaxholms stad och Österåker 2013
– Södertälje kommun, Salems kommun, Nykvarns kommun, Huddinge kommun 2013
– Haninge kommun 2013
– Botkyrka kommun 2011

Individuella avtal kan skrivas.

ÖVRIGT
Godkända av länsstyrelsen enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL.

ruta_fylld4    1. Män 20-
ruta_fylld4    2. Kvinnor 20-
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_tom4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_fylld4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_tom4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_tom4    9. Konvalescensvård
ruta_fylld4 10. Växelvård
ruta_fylld4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_fylld4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_fylld4 13. Personlighetsstörning
ruta_fylld4 14. Schizofreni
ruta_fylld4 15. Psykoser
ruta_fylld4  16. Neuroser
ruta_fylld4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_fylld4   3. Korttidsboende
ruta_tom4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_tom4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_tom4        LPT och LVM perm.

_______________________________________________________

Adress:                          Gökans Gårds HVB-hem
                                            Gökans Gård, 762 94 RIMBO
Telefon:                         08-512 940 05
Telefax:                          08-512 949 01
Mobil :
Kontakt:                       Annelie Andersson / Christina Lundh
Huvudman:                Gökans Gårds HVB-hem
E-post:                           info@gokansgard.se
Hemsida:                      www.gokansgard.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland