Bli medlem i UVF

Att bli medlem i Upplands Vårdgivarförening har många fördelar. Vi arbetar med;

• Att öka möjligheterna till aktiv och meningsfull sysselsättning för boende
• Att marknadsföra medlemmarnas gemensamma intressen
• Att verka för samarbete mellan medlemmarna och vara talesman i gemensamma frågor gentemot myndigheter och dylikt
• Att verka för god miljö inom medlemmarnas intresseområde
• Att intitiera och stödja en positiv utveckling av medlemmarnas arbete och därmed verka för att skapa möjligheter till sysselsättning för de boende
• Att verka för utveckling och fördjupning av personalens arbetsmetoder genom att befrämja erfarenhetsutbyte, metodutveckling och gemensam utbildning
• Att förenkla placeringsproceduren för uppdragsgivare genom att alltid hålla en uppdaterad information om lediga platser hos våra medlemmar

Verksamhetsberättelse för 2022 Läs  här
Verksamhetsplan för 2023 Läs  här

Kontakta oss på info@uvf.se.
Du kan även prata med vår ordförande Leopold Bredenberg på
telefon 0175-222 50 eller skicka en e-post på leo@uvf.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland